Het XXXVIe bestuur des G.L.H.D. ExpresZo's

Nadat de macht een jaar lang in handen is geweest van een nietszeggend groepje Scandinavische boeren heeft het XXXVIe bestuur besloten dat het weer tijd is om naar onszelf te kijken. Op naar de bloeiperiode van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden! Op naar de tijd toen men nog bereid was om te sterven voor het vaderland! Op naar een frisse wind in de zeilen die na de VOC ook het Grootsch Leidsch naar grotere hoogtes zal doen reiken!

Dit alles wordt in goede banen geleid door drie mannen. De drie Noord-Nederlandse edelen van het XXXVIe bestuur des G.L.H.D. ExpresZo’s:
Voorzitter: Victor graaf van Voorst tot Voorst
Secretaris: Alexander baron Aebinga van Humalda
Penningmeester: Jonkheer Jurriaan Just de la Paisières

 

Close Menu