Bestuur

Het XXXVe bestuur van het G.L.H.D. ExpresZo bestaat uit de volgende idioten:

Victor Vidarr, de penningmeester
Maxim Magni, de secretaris
Thomas Thor, de voorzitter